چهارمین کنگره بین‌المللی بیهوشی قلب ایران

تست اسم عکس

پانزدهمین کنگره بین‌المللی انجمن ارتودنتیست‌های ایران

تست اسم عکس

بیست و ششمین کنگره جامعه اورولوژی ایران

تست اسم عکس

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث- 1401

تست اسم عکس

اردوی دریاچه چیتگر - بهمن 99

تست اسم عکس

همایش متخصصین لاپاراسکوپی (بیمارستان فقیهی شیراز) - تیر 98

تست اسم عکس

جشن پایان سال 97

تست اسم عکس

ایران هلث 97

تست اسم عکس

سیزدهمین کنگره بیهوشی - آذر 96

تست اسم عکس

نشست گروه پزشکی فرا و کمپانی MICONVEY

تست اسم عکس

نمایشگاه بین‌المللی ایران مد 2023

تست اسم عکس

گردهمایی پایان سال 1401 همراه با تقدیر از پرسنل

تست اسم عکس

شانزدهمین کنگره بین‌المللی جراحی و تکنیک‌های کم تهاجمی | برج میلاد | 1400

تست اسم عکس

ششمین کنگره سلامت نوزادان - آبان 98

تست اسم عکس

کنگره جامعه جراحان 98

تست اسم عکس

پنجمین کنگره سلامت نوزادان - آذر 97

تست اسم عکس

جشن پایان سال 96

تست اسم عکس

چهارمین کنگره سلامت نوزادان - آبان 96

تست اسم عکس

نهمین کنگره سلامت نوزادان ایران

تست اسم عکس

هجدهمین کنگره بین‌المللی جراحی‌های کم‌تهاجمی 1402

تست اسم عکس

هفدهمین کنگره بین‌المللی جراحی‌های کم‌تهاجمی ایران

تست اسم عکس

هشتمین کنگره سلامت نوزادان ایران

تست اسم عکس

سیزدهمین سالگرد فراطب جراح - مهر 98

تست اسم عکس

ایران هلث 98

تست اسم عکس

دوازدهمین سالگرد فراطب جراح - مهرماه 97

تست اسم عکس

پنجمین کنگره مراقبت های ویژه - دی 96

تست اسم عکس

ایران هلث 93

تست اسم عکس