بیست و ششمین کنگره جامعه اورولوژی ایران

تست اسم عکس

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث- 1401

تست اسم عکس

اردوی دریاچه چیتگر - بهمن 99

تست اسم عکس

همایش متخصصین لاپاراسکوپی (بیمارستان فقیهی شیراز) - تیر 98

تست اسم عکس

جشن پایان سال 97

تست اسم عکس

ایران هلث 97

تست اسم عکس

سیزدهمین کنگره بیهوشی - آذر 96

تست اسم عکس

گردهمایی پایان سال 1401 همراه با تقدیر از پرسنل

تست اسم عکس

شانزدهمین کنگره بین‌المللی جراحی و تکنیک‌های کم تهاجمی | برج میلاد | 1400

تست اسم عکس

ششمین کنگره سلامت نوزادان - آبان 98

تست اسم عکس

کنگره جامعه جراحان 98

تست اسم عکس

پنجمین کنگره سلامت نوزادان - آذر 97

تست اسم عکس

جشن پایان سال 96

تست اسم عکس

چهارمین کنگره سلامت نوزادان - آبان 96

تست اسم عکس

هفدهمین کنگره بین‌المللی جراحی‌های کم‌تهاجمی ایران

تست اسم عکس

هشتمین کنگره سلامت نوزادان ایران

تست اسم عکس

سیزدهمین سالگرد فراطب جراح - مهر 98

تست اسم عکس

ایران هلث 98

تست اسم عکس

دوازدهمین سالگرد فراطب جراح - مهرماه 97

تست اسم عکس

پنجمین کنگره مراقبت های ویژه - دی 96

تست اسم عکس

ایران هلث 93

تست اسم عکس